Flashpoint : ทีมระห่ำพิฆาตทรชน
7.3

Flashpoint : ทีมระห่ำพิฆาตทรชน

Release: 2008-07-11

หมวดหมู่: Series INTER

เรื่องย่อ Flashpoint : ทีมระห่ำพิฆาตทรชน

The Strategic Response Unit (SRU) is an elite team of cops who specialize in high-risk critical incidents. Trained in tactics and psychology, they deal with extreme situations, where split-second decisions could save a life...or cost one. ซีรีย์ที่นำเสนอเรื่องราวการเสี่ยงตายของหน่วยปฏิบัติการตอบโต้เชิงกลยุทธ์ หรือ ชื่อย่อว่า SRU ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือตัวประกันต่อต้านกลุ่มอิทธิพล ตลอดจนการกู้ระเบิด หรือกระทั่งการปีนตึกเพื่อช่วยเด็กวัยรุ่นที่กำลังจะฆ่าตัวตาย พวกเขาต้องปฏิบัติภารกิจภายใต้ความกดดันและแข่งขันกับเวลาอยู่เสมอสมาชิกฝีมือดีทุกคนได้รับการฝึกฝนเชิงกลยุทธ์และปฏิบ ัติการเชิงจิตวิทยาจากหน่วย SWAT พวกเขาแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการเจรจาต่อรอง การอ่านบุคลิคและล้วงความคิด เพื่อค้นหาอารมณ์เบื้องลึกอันเป็นสาเหตุของวิกฤติกาล เลวร้ายต่าง ๆ ด้วยความหวังที่จะคลี่คลาสถานการณ์ และช่วยเหลือชีวิตตัวประกัน

พากย์ไทย ซับไทย