Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์
0

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์

Release: 2023-07-24

หมวดหมู่: Series Hongkong

เรื่องย่อ Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์

ในสมัยโบราณ มนุษย์ เทพเจ้า และปีศาจอาศัยอยู่ร่วมกัน และสามอาณาจักรของ Shennong, Xuanyuan และ Gaoxin ก็ยืนหยัดร่วมกัน Jiuyao (Xiaoyao) ได้ผ่านความทุกข์ยากมาเป็นเวลาร้อยปี ไม่เพียงแต่สูญเสียตัวตนของเธอเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปร่างหน้าตาของเธอด้วย เธอลงหลักปักฐานในเมือง Qingshui และกลายเป็น Wen Xiaoliu

พากย์ไทย ซับไทย