Alita: Battle Angel | อลิตา แบทเทิล แองเจิ้ล [IMAX Edition]
9

Alita: Battle Angel | อลิตา แบทเทิล แองเจิ้ล [IMAX Edition]

Release: 2019-02-14

Genres: Action , Adventure , Science Fiction , 2019 , FullHD , 4K

เรื่องย่อ Alita: Battle Angel | อลิตา แบทเทิล แองเจิ้ล [IMAX Edition]

Battle Angel เรื่องราวเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลโพ้น ซึ่งไซบอร์คและหุ่นยนตร์กลายเป็นเรื่องปกติ เมืองลอยฟ้าทิฟาเรส เก็บงำความลับอันดำมืด มันทิ้งขยะไร้ค่าลงสู่โล่งเบื้องล่าง และที่ลานทิ้งขยะนั้นเอง แพทย์ไซบอร์ค อิโดะ พบเข้ากับชิ้นส่วนหัวและลำตัวของเด็กสาวไซบอร์คที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ มีเพียงสมองของเธอเท่านั้นที่เป็นมนุษย์ ส่วนอื่นในร่างกายของเธอล้วนเป็นเครื่องจักร เธอสูญเสียความทรงจำทั้งหมดในอดีต และได้ชื่อใหม่จากอิโดะ เอลิตา เขาสร้างเธอขึ้นมาใหม่อีกครั้งและกลายเป็นเสมือนบิดาของเธอในฐานะผู้มอบร่างกายใหม่ให้

พากย์ไทย ซับไทย