Hilma | ฮิลมา งานศิลป์-จิต-วิญญาณ
5.3

Hilma | ฮิลมา งานศิลป์-จิต-วิญญาณ

Release: 2022-10-19

Genres: Drama , History , 2022 , FullHD , Awards 2 nominations

เรื่องย่อ Hilma | ฮิลมา งานศิลป์-จิต-วิญญาณ

สำรวจเรื่องราวชีวิตอันน่ามหัศจรรย์ของ ฮิลมา แอฟ คลินท์ ผู้ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในวงการว่าเป็นผู้ผลิตศิลปะแอบสแตรกต์หญิงคนแรกแห่งโลกตะวันตก