Ultraman Decker Finale: Journey to Beyond | อุลตร้าแมนเดกเกอร์ การเดินทางสู่อนาคต
4.6

Ultraman Decker Finale: Journey to Beyond | อุลตร้าแมนเดกเกอร์ การเดินทางสู่อนาคต

Release: 2023-02-23

Genres: Action , Adventure , Drama , Science Fiction , 2023

เรื่องย่อ Ultraman Decker Finale: Journey to Beyond | อุลตร้าแมนเดกเกอร์ การเดินทางสู่อนาคต

เมื่อกัทส์-ซีเล็กออกสืบสวนการหายตัวไปอย่างลึกลับ พวกเขาและเธอก็ได้รู้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวฝีมือของมนุษย์ต่างดาวที่มีชื่อว่า ศาสตราจารย์จิเบลลัส ผู้มีเป้าหมายจะรุกรานโลก อย่างไรก็ตาม ก็มีหญิงสาวลึกลับปรากฏตัวออกมาช่วยเหลือกัทส์-ซีเล็ก อย่างทันท่วงที