The Commando
5.8

The Commando

Release: 2022-01-07

Genres: Action , Crime , Thriller , 2022 , HDTV

เรื่องย่อ The Commando

เจ้าหน้าที่ DEA กลับบ้านพร้อมอาการ PTSD หลังจากภารกิจล้มเหลว และตอนนี้ต้องปกป้องครอบครัวของเขาจากการบุกรุกบ้าน เมื่อนักโทษที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวและลูกน้องของเขามาตามล่าเงินหลายล้านที่ซ่อนอยู่ในบ้านของเจ้าหน้าที่