To Kill a Tiger | เมื่อต้องฆ่าเสือ
7.5

To Kill a Tiger | เมื่อต้องฆ่าเสือ

Release: 2023-10-20

Genres: Netflix , Documentary , 2023

เรื่องย่อ To Kill a Tiger | เมื่อต้องฆ่าเสือ

เมื่อลูกสาวรอดชีวิตจากเหตุสะเทือนขวัญมาได้ ชาวไร่ผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายจึงออกเดินทางเพื่อทวงคืนความยุติธรรม และขัดขืนต่อการปิดกั้นจากผู้คนในหมู่บ้าน