Budi Pekerti | บทเรียนไวรัล
8.4

Budi Pekerti | บทเรียนไวรัล

Release: 2023-11-02

Genres: Netflix , Drama , 2023 , Awards 2 wins & 15 nominations

เรื่องย่อ Budi Pekerti | บทเรียนไวรัล

ครูแนะแนวถูกสังคมประณาม หลังคลิปที่เธอระเบิดอารมณ์กลางสาธารณะกลายเป็นไวรัล จนอาจส่งผลเสียต่อหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ของครอบครัว