Manodrome | แมโนโดรม
5.3

Manodrome | แมโนโดรม

Release: 2023-11-10

Genres: Drama , Mystery , Thriller , 2023 , FullHD , Apple TV+

เรื่องย่อ Manodrome | แมโนโดรม

ราลฟีเป็นคนขับรถ Uber และนักเพาะกายผู้มุ่งมั่น ซึ่งถูกแต่งตั้งให้เข้าสู่ลัทธิเสรีนิยมความเป็นชาย และสูญเสียการควบคุมความเป็นจริงเมื่อความปรารถนาที่อดกลั้นของเขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้น