Creation of the Gods I: Kingdom of Storms | กำเนิดเทพเจ้า 1: อาณาจักรแห่งพายุ
7.3

Creation of the Gods I: Kingdom of Storms | กำเนิดเทพเจ้า 1: อาณาจักรแห่งพายุ

Release: 2023-07-20

Genres: Action , Fantasy , War , 2023 , FullHD , Chinese Movies

เรื่องย่อ Creation of the Gods I: Kingdom of Storms | กำเนิดเทพเจ้า 1: อาณาจักรแห่งพายุ

เมื่อใต้หล้าต่างระส่ำระสายภายใต้อำนาจของประมุขทรราชแห่งราชวงศ์