เรื่องย่อ Blaze

หลังจากบังเอิญเห็นอาชญากรรมรุนแรงเด็กสาวคนหนึ่งถูกทิ้งให้ตกใจและพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่เธอเห็นในที่สุดก็พบการต่ออายุในโลกที่ประเมินค่าไม่ได้ของจินตนาการของเธอเอง