The Obscured | เดอะอ๊อบซีเคียว
5

The Obscured | เดอะอ๊อบซีเคียว

Release: 2022-09-28

Genres: Thriller , 2022 , FullHD

เรื่องย่อ The Obscured | เดอะอ๊อบซีเคียว

ผู้หญิงที่เป็นโรคไบโพลาร์ต้องพึ่งพาความทรงจำที่กระจัดกระจายเพื่อช่วยแก้ปัญหาการฆาตกรรมคนรักของเธอ