The Lift {El Ascensor}
4.7

The Lift {El Ascensor}

Release: 0001-01-01

Genres: Romance , Sci-Fi , 2021 , Amazon Prime

เรื่องย่อ The Lift {El Ascensor}

ในวันครบรอบแต่งงานปีที่ 5 ซิทิโอและอนาเริ่มโต้เถียงกันภายในลิฟต์ที่เปิดในชั้นเดียวกัน ทั้งสองจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกทั้งทางอารมณ์และทางร่างกาย