The Bodyguard | บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม
5.7

The Bodyguard | บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม

Release: 2004-01-21

Genres: Action , Comedy , 2004

เรื่องย่อ The Bodyguard | บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม

A hapless bodyguard is fired from his client's son for the death of his clients father. The son is then hunted by assassins who do not want him to inherit his fathers company. วงศ์คม บอดี้การ์ดของมหาเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งไม่สามารถปกป้องชีวิตของเจ้านายจากการถูกกลุ่มคนร้ายถล่มกลางพิธีเซ็นสัญญาธุรกิจหมื่นล้านเอาไว้ได้ เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นตราบาปที่ทำให้เขาสำนึกว่าต้องรับผิดชอบชีวิตของชายชลลูกชายของเจ้านายที่ขึ้นมาดูแลธุรกิจแทนพ่อและกำลังถูกหมายหัวเช่นเดียวกัน..