The Baby
6.3

The Baby

Release: 2022-04-24

Genres: Comedy , Horror , Mystery , HBO

เรื่องย่อ The Baby

38-year-old Natasha is furious that her closest friends are all having babies. When she suddenly finds herself with a baby of her own, her life dramatically implodes and twists itself into a bizarre horror show. เมื่อนาตาช่าต้องใช้ชีวิตอยู่กับเด็กคนหนึ่งอย่างไม่คาดคิด ชีวิตของเธอที่อยากทำอะไรก็ได้มาตลอดก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิง เจ้าเด็กจอมแสบที่มีพลังรุนแรงเข้ามาป่วนชีวิตของนาตาช่าให้กลายเป็นเรื่องสยองขวัญ