• tt13131232
  • 2023-01-20
  • 9.4

Mission Majnu | ปฏิบัติการเลือดเดือด

Mission Majnu | ปฏิบัติการเลือดเดือด

เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1970 สายลับอินเดียนอกเครื่องแบบรับภารกิจเสี่ยงตายเพื่อเปิดโปงโครงการอาวุธนิวเคลียร์ลับในใจกลางปากีสถาน