Retrograde
7.3

Retrograde

Release: 2022-12-09

Genres: Documentary , Drama , History , War , 2022

เรื่องย่อ Retrograde

ชมเรื่องราวลึกซึ้งเกี่ยวกับการสิ้นสุดสงครามของอเมริกาในอัฟกานิสถานที่ยาวนานถึง 20 ปี จากทั้งมุมมองของทางสหรัฐฯ และอัฟกานิสถาน