The Long Kiss Goodnight | ชาร์ลีน มหาประลัย
6.8

The Long Kiss Goodnight | ชาร์ลีน มหาประลัย

Release: 1996-10-11

Genres: Action , Crime , Drama , Mystery , Thriller , 1996

เรื่องย่อ The Long Kiss Goodnight | ชาร์ลีน มหาประลัย

Samantha Caine lives in a small town with her daughter. Eight years ago she emerged, two months pregnant, from a nearby river with no memory of her past or who she is. However, she's getting closer to finding out about her past. เรื่องราวของ หญิงสาวคนหนึ่ง ที่ต้องตกอยู่ ในภาวะของ อาการหลงลืม มาเป็นระยะ ที่ยาวนาน ถึง 8 ปี เธอลืม เรื่องราวต่างๆ ในอดีต ซึ่งแต่ละเรื่อง นั้นดูจะ มีความสำคัญ ต่อการ ดำรงชีวิต อยู่ของเธอ และคนรอบข้าง เป็นอย่างยิ่ง และแล้ว โอกาส ก็เป็นของเธอ เมื่อนักสืบ คนหนึ่ง ต้องก้าวเข้ามา มีส่วนเกี่ยวข้อง และพยายาม ที่จะช่วย เหลือเธอ เพื่อให้เธอ สามารถรื้อฟื้น ความทรงจำ ในอดีต