The Ghazi Attack
7.5

The Ghazi Attack

Release: 2017-02-17

Genres: Action , Thriller , War , 2017

เรื่องย่อ The Ghazi Attack

A Pakistani submarine, Ghazi plans to secretly attack Vizag port. For doing so, it has to get past Indian submarine S21. สงครามกาซีดัดแปลงจากเรื่องจริง มันคือหนังสงครามใต้น้ำเรื่องแรกของอินเดีย มันเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนสงครามอินเดีย-ปากีสถานในปี 1971 เมื่อกาซี เรือดำน้ำปากีสถาน (เรือดำน้ำโจมตีเร็วที่ทรงพลังที่สุดของเอเชียในขณะนั้น) พยายามทำลายวิกรันต์ เรือขนเครื่องบินของอินเดีย