A Not So Merry Christmas | คริสต์มาสไม่หรรษา
0

A Not So Merry Christmas | คริสต์มาสไม่หรรษา

Release: 2022-12-20

Genres: Netflix Movie , Netflix , Comedy , 2022

เรื่องย่อ A Not So Merry Christmas | คริสต์มาสไม่หรรษา

หลังถูกสาปโดยนางฟ้า ชุยผู้บูดบึ้งตื่นขึ้นมาและรู้ตัวว่าใช้ชีวิตผ่านไปหนึ่งปีเต็ม แต่จำได้เฉพาะวันคริสต์มาสเท่านั้น... ทุกปี นับจากนี้เป็นต้นไป